Vid önskemål om att genomgå en medicinsk abort är du välkommen att kontakta oss. Vi försöker hjälpa dig så snart som möjligt. Mer information på 1177